Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Δεκέμβριος του 2017 ορίζεται ως αφετηρία της αγαστής και δημιουργικής συνεργασίας του εμπορικού κέντρου Talos Plaza με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η πρόσκληση που κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης του Talos Plaza είχε θετική ανταπόκριση από τους υπευθύνους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αφού εντασσόταν  στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ωφέλειας του κοινού και στη διάδοση της εξωστρέφειας του Μ.Φ.Ι.Κ.

Η πολύτιμη συνέργια έκτοτε συνεχίζεται αδιάλειπτα.

«Η παρουσία των εκπαιδευτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο TALOS PLAZA, αποτελεί τιμή και ευθύνη, για εμάς.

Οι συμμετοχές τους στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, καθορίζουν ποιοτικά και ουσιαστικά το αποτέλεσμά τους και διευρύνουν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.

Παράλληλα ενδυναμώνουν την άποψη ότι οι συνενώσεις που στηρίζονται στον έντιμο και ξεκάθαρο στόχο της κοινωνικής ωφέλειας, αποτελούν επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας.

Ειδικά όταν μέσα από την αμοιβαία προσπάθεια των δύο πόλων συνεργασίας, θεσμοθετούνται και γίνονται σημείο αναφοράς στις επιλογές κάθε οικογένειας».

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορία Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1980, στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Σ.Θ.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Προεδρικό Διάταγμα (1082 ΦΕΚ 274/3 1980).

Tο ΜΦΙΚ είναι οργανωμένο σε 7 εφορίες i) Βοτανικής ii) Γεωποικιλότητας iii) Παλαιοντολογίας iv) Σπονδυλωτών v) Ασπονδύλων (εκτός Αρθροπόδων) vi) Αρθροπόδων και vii) Γενωμικής και Γενετικών Πόρων, διαθέτει δύο Εργαστηριακές μονάδες: i) Εκπαίδευσης ii) Οικολογίας – Διαχείρισης Περ/ντος και διατηρεί μόνιμο εκθεσιακό – εκπαιδευτικό χώρο στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά) στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Σκοπός του ΜΦΙΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, ζωολογικές συλλογές και αρχεία φωτογραφικής, γεωγραφικής τεκμηρίωσης, μελετών και εργασιών). Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, δηλαδή η διάχυση των περιβαλλοντικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως μέσω της μόνιμης έκθεσης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, αλλά και της οργάνωσης περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου του Π/μίου Κρήτης Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης (ΚΕ.ΠΕ.ΚΑ.) με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών, φοιτητών και διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων και κοινού.

Από το 1985 καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες αρχικά για τη δημιουργία και στη συνέχεια για τον εμπλουτισμό και την ταξινόμηση των συλλογών του Μουσείου. Σήμερα οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν δείγματα από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ένα μεγάλο τμήμα τους προέρχεται από δωρεές των προσωπικών συλλογών των ερευνητών του Μουσείου. Εκτός από το υλικό που συλλέγεται στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων, κάθε χρόνο οργανώνονται εκδρομές για δειγματοληψίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα οι εργαστηριακοί χώροι, οι συλλογές και τα γραφεία του ΜΦΙΚ στεγάζονται στα λευκά κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λεωφόρου Κνωσού.

Εκτός από τις συλλογές και τα εργαστήρια, σημαντικός στόχος του Μουσείου υπήρξε και η δημιουργία εκθεσιακού χώρου όπου το κοινό θα είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις συλλογές του Μουσείου και να ενημερωθεί για το φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό από το 1994 μέχρι το 1997 πραγματοποιήθηκαν πέντε προσωρινές εκθέσεις για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου του Αιγαίου.

Η πρώτη έκθεση έγινε τον Μάιο του 1994 στο Φρούριο «Κούλε» του Ηρακλείου, η δεύτερη στο Σίβα (Πυργιωτίσσης) τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, το Μάρτιο του 1995 έγινε η τρίτη έκθεση στο Ρέθυμνο. Η τέταρτη έκθεση έγινε στα ενετικά Νεώρια της πόλης του Ηρακλείου, από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο του 1995. Η πέμπτη έκθεση έγινε στα Νεώρια Χανίων και διήρκεσε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 1997.

Τον Ιούνιο του 1998 πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο άλμα καθώς το Μουσείο ενοικίασε, επισκεύασε και διαρρύθμισε ένα κτίριο 800 τετραγωνικών μέτρων στο Ηράκλειο (λεωφόρος Κνωσού 157) το οποίο λειτούργησε ως εκθεσιακός χώρος, μέχρι τον Ιούνιο του 2005. Στην έκθεση, προσεγγίζεται ο πολύπλοκος από γεωλογική, οικολογική και πολιτιστική άποψη, χώρος της ανατολικής Μεσογείου με ρεαλιστικές αναπαραστάσεις οικοσυστημάτων, εκθέματα από τις συλλογές του Μουσείου, φωτογραφικό υλικό, σχεδιαγράμματα και επεξηγηματικά κείμενα.

Σήμερα το η έκθεση του ΜΦΙΚ στεγάζεται στο κτίριο της παλαιάς ηλεκτρικής Ηρακλείου το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ηρακλείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το σκοπό αυτό.

Πηγή: https://www.nhmc.uoc.gr/

Φωτογραφίες

Δημοσιευμένα Δελτία Τύπου