Προβληθείτε στο TALOS PLAZA

1ος Όροφος

Banners διπλής όψεως 3,40m x 1,25m,

Εσωτερικά banners διπλής όψεως 2,00m x 4,00m

Ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων του Κέντρου 220 τ.μ. για τη διεξαγωγή ad hoc προωθητικών ενεργειών, events ή εντυποδιανομών-δειγματοδιανομών.

Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-1ος όροφος (1,25×1,80)

Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-1ος όροφος (1,50×2,00)

Πλατεία

Ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων του Κέντρου (χώρος Πλατείας – 800 τ.μ. για τη διεξαγωγή ad hoc προωθητικών ενεργειών, events ή εντυποδιανομών-δειγματοδιανομών

Φωτεινές επιγραφές μονής όψεως-Πλατεία (1,25×1,80 και 1,10×1,40)

Φωτεινή επιγραφή διπλής όψεως-Πλατεία (1,25×1,80)

Φωτεινή επιγραφή διπλής όψεως-Έξοδος (1,25×1,80)

Πλατεία - 1ος Οροφος

Διαφημιστικά stands

Ειδικές κατασκευές

Αυτοκόλλητα και floor graphics

Ηχητική προβολή στο Κέντρο

Parking

Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-είσοδος (1,50×3,00)

Φωτεινές επιγραφές μονής όψεως (0,70×1,00)

Αυτοκόλλητα/κατασκευές σε μπάρες/ταμεία

Εισιτήρια: Μονόχρωμη εκτύπωση μπρος/πίσω Τετράχρωμη εκτύπωση μπρος/πίσω