Το 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου στο TALOS PLAZA

Στα τέλη Νοεμβρίου 2017 και μετά από πρωτοβουλία μαθητή του 6ου Γενικού Λυκείου

Ηρακλείου, ο οποίος γνωστοποίησε στην Διεύθυνση Διαχείρισης του TALOS PLAZA

την ανάγκη πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικου Παζαριού, προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά κάποιοι συμμαθητές του, ξεκίνησε μια πολύ ευαισθητοποιημένη προσέγγιση του συγκεκριμένου αιτήματος.

Αφού έγινε η απαραίτητη επικοινωνία με την Λυκειάρχη κα Ερωφίλη Σταματάκη, εξαίρετη εκπαιδευτικό με σπάνιες αξιακές βάσεις, η Διεύθυνση Διαχείρισης του TALOS PLAZΑ,

αφουγκραζόμενη την επιτακτική ανάγκη για ανάδειξη τέτοιων πρωτοβουλιών αλλά γενικότερα για κοινωνική αφύπνιση, αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτως την προσπάθειά τους .

Το προφανές της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης που χαρακτήριζε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη αυτή η επαφή.

Φωτογραφίες

Δημοσιευμένα Δελτία Τύπου