Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Δεκέμβριος του 2017 ορίζεται ως αφετηρία της αγαστής και δημιουργικής συνεργασίας του εμπορικού κέντρου Talos Plaza με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η πρόσκληση που κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης του Talos Plaza είχε θετική ανταπόκριση από τους υπευθύνους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αφού εντασσόταν  στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ωφέλειας του κοινού και στη διάδοση της εξωστρέφειας του Μ.Φ.Ι.Κ.

Η πολύτιμη συνέργια έκτοτε συνεχίζεται αδιάλειπτα.

«Η παρουσία των εκπαιδευτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο TALOS PLAZA, αποτελεί τιμή και ευθύνη, για εμάς.

Οι συμμετοχές τους στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, καθορίζουν ποιοτικά και ουσιαστικά το αποτέλεσμά τους και διευρύνουν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.

Παράλληλα ενδυναμώνουν την άποψη ότι οι συνενώσεις που στηρίζονται στον έντιμο και ξεκάθαρο στόχο της κοινωνικής ωφέλειας, αποτελούν επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας.

Ειδικά όταν μέσα από την αμοιβαία προσπάθεια των δύο πόλων συνεργασίας, θεσμοθετούνται και γίνονται σημείο αναφοράς στις επιλογές κάθε οικογένειας».

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Κρήτης καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες ενός πλήρους και σύγχρονου μουσείου:

Διατηρεί και αναπτύσσει συλλογές,

Πραγματοποιεί έρευνες για το φυσικό περιβάλλον,

Συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και

Προβάλλει στους εκθεσιακούς του χώρους τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος της Κρήτης και της Μεσογείου.

Η εντυπωσιακή του ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία αντικατοπτρίζει από τη μια τη μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας για τη σωστή περιβαλλοντική ενημέρωση και από την άλλη τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των εργαζόμενων σε αυτό.

Φωτογραφίες

Δημοσιευμένα Δελτία Τύπου