ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ DIGEA ΣΕ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019