50 χρόνια κατασκηνώσεις Ζωγραφάκη, Μάιος 2024

50 χρόνια κατασκηνώσεις Ζωγραφάκη, Μάιος 2024