Επετειακή εκδήλωση κατασκηνώσεων Zωγραφάκη, Μάιος 2024

Επετειακή εκδήλωση κατασκηνώσεων Zωγραφάκη, Μάιος 2024