16 χρόνια Τalos Plaza, το ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ και το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη στο Sweet Sixteen 12/7/23

16 χρόνια Τalos Plaza, το ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ και το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη στο Sweet Sixteen 12/7/23