Πάσχα 2019

Πάσχα 2019

Δείτε την δημοσίευση στην εφημερίδα “Πατρίς” εδώ

Δείτε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου εδώ, εδώ κι εδώ

Δείτε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα “cretanmagazine.gr” εδώ κι εδώ

Δείτε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα “cretewoman.gr” εδώ

Δείτε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα “pamevolta.gr” εδώ

Δείτε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα “maleviziotis.gr” εδώ