16 χρόνια Τalos Plaza, oι Bubble Bubble στο Sweet Sixten 10-14/7/23

16 χρόνια Τalos Plaza, oι Bubble Bubble στο Sweet Sixten 10-14/7/23